ตรวจวัดสายตาตามมาตรฐาน BVAX

16 ขั้นตอน วัดสายตาตามมาตรฐาน BVAX

16 ขั้นตอน วัดสายตาตามมาตรฐาน BVAX

16 ขั้นตอน วัดสายตาตามมาตรฐาน BVAX

เมื่อเราต้องการตัดแว่น หนึ่งในขั้นตอนสำคัญคือขั้นตอนตรวจวัดสายตาเพื่อหาความผิดปกติของการมองเห็นของดวงตาทั้งสองข้างค่ะ เพราะการได้ค่าสายตาที่แม่นยำนั้นจะทำให้ผู้สวมใส่ได้เลนส์ที่ตรงกับค่าสายตา แก้ปัญหาสายตาได้ตรงจุด

ร้านแว่นตามองเด้ให้บริการตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญ วัดสายตาอย่างละเอียดตามมาตรฐาน BVAX เพื่อให้ได้แว่นตาและเลนส์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน

 

BVAX คืออะไร?

การวัดสายตาตามมาตรฐาน BVAX (Better Vision Accuracy Expertise) เป็นขั้นตอนการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดซึ่งพัฒนาโดย บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด เพื่อให้ได้ค่าสายตาที่แม่นยำที่สุด โดยมีทั้งหมด 16 ขั้นตอนดังนี้

วัดสายตาตามมาตรฐาน BVAX

1. Eye History Evaluation

สอบถามประวัติลูกค้าเพื่อประสบการณ์การพิจารณาและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง

2. Visual Acuity Test

ทดสอบระดับความคมชัดของการมองตาเปล่าหรือจากแว่นเก่า

3. Pinhole Test and Objective Test

แยกความผิดปกติสายตาด้วย Pin Hole หาค่าความผิดปกติสายตาเบื้องต้นจากเครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์และระยะห่างศูนย์กลางตาทั้ง 2 ข้าง

4. BVS (Best Visual Acuity with Sph.) by Red-Green Test

ตรวจวัดเพื่อยืนยันค่าสายตาสั้นหรือยาวที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 2 ว่าถูกต้องหรือไม่ มากหรือน้อยอย่างไร

 

วัดสายตาตามมาตรฐาน BVAX

5. Clock Dial Chart

การทดสอบความผิดปกติสายตาเอียงว่ามีปัญหาหรือไม่

6. Jackson Cross Cylinder

  • Cross Axis
  • Cross Power

ตรวจหาค่าสายตาเอียงและตำแหน่งองศาเอียงจากขั้นตอนที่ 4 อย่างละเอียด

7. Visual Acuity Test

ทดสอบระดับความคมชัดของการมองหลังจากตรวจหาค่าสายตาได้แล้ว

8. MPMVA Finding (Fogging Method)

กระบวนการปรับเบลอภาพเพื่อคลายการปรับกำลังเพ่งของตาเมื่อใช้สายตาระยะใกล้นานๆ เพื่อความแม่นยำของค่าสายตา

9. Binocular Balance V.A.

ปรับสมดุลความคมชัดของตาทั้งสองข้างเพื่อให้ตาทั้งสองข้างปรับกำลังการเพ่งของตาทั้งสองข้างให้เท่ากันเมื่อมีการมองภาพระยะใกล้

วัดสายตาตามมาตรฐาน BVAX

10. BVA (Best V.A.) (Binocular Sph Endpoint)

หาค่ากำลังเลนส์ที่ทำให้มองเห็นภาพคมชัดที่สุด

11. Binocular Balance V.A.

ทดสอบการมองภาพร่วมกันของตาทั้งสองข้างและทดสอบการรับภาพสามมิติหลังการแก้ไขสายตา

12. Coincidence Test

ทดสอบความสมดุลของขนาดภาพที่ตาเห็นทั้ง 2 ข้าง หลังการแก้ไขสายตาเพื่อพิจารณาเลือกวิธีว่าควรอก้ไขด้วยแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์

13. Addition Test or Accommodation Test (Binocular Cross Cylinder)

ทดสอบความสามารถในการเพ่งมองระยะใกล้ และทดสอบค่าสายตาระยะอ่านหนังสือสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป

14. NRA/PRA (Finding range of Accommodation)

หาความสามารถในการปรับกำลังและคลายออกของการปรับกำลังการเพ่งของตา และหาช่วงของความยืดหยุ่นของการปรับกำลังและคลายออกของการเพ่งของเลนส์ตา

15. Data Analysis (Prescription on Trial Frame)

ทดลองแว่นสายตาที่จะสั่งประกอบ

16. Plan and Correction

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบแต่ละขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาแต่ละชนิด สรุปผลการตรวจวัดสายตา พร้อมอธิบายและให้คำแนะนำ

 

วัดสายตาตามมาตรฐาน BVAX ที่ร้านแว่นตามองเด้ นอกจากพนักงานที่ผ่านการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญวัดสายตาได้อย่างละเอียดแล้ว ยังมีนักทัศนมาตรหรือหมอแว่นตาคอยให้คำปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับสายตาและสุขภาพตาอีกด้วย

 

ตรวจวัดสายตา ตัดแว่น ปรึกษาปัญหาเรื่องสายตา ติดต่อเราได้เลยที่

Facebook: Monde Eyewear - แว่นตามองเด้ by นักทัศนมาตร  หรือ Line: @MondeEyewear 

กลับไปยังบล็อก